Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid rust op drie pijlers: gezondheid, groei en plezier. Hoewel er meerdere routes mogelijk zijn om medewerkers succesvol duurzaam inzetbaar te laten zijn, is het belangrijk om alle pijlers te betrekken. SBCM heeft veel voorbeelden van een succesvolle integrale aanpak in de SW. Lees ook de informatie over de bewustwordingscampagne ‘Ik ben aan de bal’ en instrumenten die helpen om tot een integrale aanpak te komen.

Aanmelden nieuwsbrief