Nieuws
Agenda

Geen nieuws in deze lijst:

Jij en je achterban – de OR

Is je achterban:

 • het hele personeel of
 • alleen de collega’s op je eigen afdeling of
 • de groep die jou gekozen heeft of
 • de groep (on)georganiseerden?

Het antwoord luidt: De achterban bestaat niet!

Het antwoord ‘De achterban is het hele personeel’ is ruim en in de praktijk moeilijk hanteerbaar. Het is praktischer om je achterban in bepaalde categorieën in te delen. Het opsplitsen van de achterban in afzonderlijke groepen noemen we segmenteren.

Medewerkers indelen

Het zal nooit lukken om het totale personeel voor de OR-activiteiten te interesseren. Slechts een beperkt deel is geïnteresseerd of geïnteresseerd te maken. Op deze groep moet de OR zijn energie richten.

De medewerkers van de organisatie kun je grofweg op twee manieren indelen:

 • naar kenmerken, zoals: afdeling, leeftijd, functie, dienstverband, of
 • naar de mate van geïnteresseerdheid.

Segmenteren heeft als voordeel dat je rekening kunt houden met de eigenschappen van de afzonderlijke groepen. Per onderwerp kan de samenstelling van de achterban verschillen. Daarom vraagt de OR zich steeds af:

 • over wie gaat het?
 • voor welke locatie /afdeling / sector / dienstonderdeel, enz.?
 • voor welke groep (allochtonen, vrouwen, ouderen, gehandicapten, enz.) is het onderwerp belangrijk?
 • op welke manier bereiken we die groep?

Doelen van communicatie met de achterban

De OR wil het contact met de achterban onderhouden, om vier redenen:

 1. Informeren - de OR heeft de behoefte om de achterban op de hoogte te brengen van feiten, meningen en ontwikkelingen.
 2. Raadplegen - de OR wil de achterban over bepaalde kwesties horen.
 3. Mobiliseren - de OR zoekt steun van de achterban voor een bepaald standpunt.
 4. Verantwoording afleggen - het is belangrijk dat de OR over het gevoerde beleid en de gekozen standpunten terugkoppelt naar de achterban, door verantwoording af te leggen.

Verschillende doelen vragen verschillende middelen. Soms is het effectiever om mensen mondeling te informeren, soms kan het beter schriftelijk. Lees hierover meer bij het onderdeel Communicatiemiddelen.

Checklist communicatie met de achterban