Nieuws
Agenda

Geen nieuws in deze lijst:

Schriftelijke en mondelinge communicatiemiddelen - OR

In communicatie zijn twee vormen te onderscheiden: schriftelijke en mondelinge communicatie.

  • Mondelinge communicatie werkt beter: je kunt iemands reactie zien en daar ook op reageren. Maar het kost meer tijd en het duurt langer voordat je een grote groep medewerkers bereikt hebt.
  • Bij schriftelijke communicatie is het andersom: je bereikt sneller meer medewerkers, maar het is eenrichtingsverkeer. Je weet niet of en hoe de boodschap is overgekomen.

Vormen van communicatie en doelen

Hieronder een overzicht van de verschillende soorten middelen die de OR kan inzetten om de verschillende communicatiedoelen te bereiken.

Communicatiedoel Mogelijke middelen
Informeren Mondeling:
- Wandelgangen
- Netwerken
Schriftelijk:
- OR-jaarverslag
- Artikelen in personeelsblad
Raadplegen Mondeling:
- Achterbanbijeenkomst
- Klankbordgroepen
Schriftelijk:
- Enquêtes
- Reactie vragen via
Mobiliseren Mondeling:
- Jaarvergadering
- (Ludieke) acties
Schriftelijk:
- Petitie
- Enquête
Verantwoording afleggen Mondeling:
- Jaarvergadering
- Presentaties
Schriftelijk:
- Werkplan
- Jaarverslag


Praktische handvatten voor verschillende communicatiemiddelen

Hieronder vindt je tips, checklists en voorbeelden om verschillende communicatiemiddelen te maken.

Jaarverslag

Klik hier voor een presentatie met praktische tips voor het maken van een jaarverslag Bron: ORnet
Stappenplan jaarverslag

Enquête

Tips voor het houden van een enquête

Nieuwsbrief

Checklist nieuwsbrief

Werken met klankbordgroepen

Informatie over het werken met klankbordgroepen

Presentaties

Vuistregels voor het geven van presentaties